Основни предимства

Контролерите Wecon се изработват от висококачествени материали и компоненти на топ производители на електроника като TI, ST, Samsung и други. Трислойното покритие на платките осигурява надеждност дори при работа в много тежки условия, а Flash паметта гарантира безпроблемна дългогодишна работа на изделието.

Вградено 24V захранване

Всичи контролери на Wecon имат вградено 24V 850mA захранване с електронна защита от претоварване изведено на клеми, което може да се използва както за захранване на HMI, така и като оперативно.

Wecon HMI

Освен множеството поддържани протоколи за комуникация, контролерите Wecon имат и собствен такъв, позволяващ изключително бърза и лесна интеграция с Wecon HMI.

Комуникация

Всички Wecon контролери са снабдени с Modbus 485 комуникация. Възможност за добавяне на още до два 485, един CAN и един Ethernet порт (за Modbus TCP).

Бързи/Броячни входове

Оптично изолирани бързи 200kHz импулсни входове, поддържащи AB енкодери.

Бързи/ШИМ изходи

Оптично изолирани бързи 200kHz импулсни изходи с настройваеми ускорителна и деускорителна рампа.

Wecon PLC editor

Криптиране на програмата или части от нея. Симулация. Он-лайн мониторинг. Бързо и надеждно програмиране през USB.

Серии

Предназначение на всяка една от сериите PLC на Wecon

LX3V

Стандартен контролер, изпълняващ основните фунцкии на едно PLC.

LX3VP

Високоскоростни PLC с характеристиките на LX3V, но с по-бързи изходни функции.

LX3VE

Изпълнява всички функционалности на LX3V, но включва и motion control.

LX3VM

Съчетава функционалностите на серията LX3VE с възможност за кръгова интерполация.

Каталог

Каталог LX3V
Модел I/O Тип изходи Размери (мм) Бързи входове Бързи изходи RS485 BD Board Разшир. модули
LX3V-0806MR8 DI/6 DOРелейни75 x 107 x 872021Не
LX3V-0806MT8 DI/6 DOТранзисторни75 x 107 x 872221Не
LX3V-1208MR12 DI/8 DOРелейни75 x 107 x 872021Не
LX3V-1208MT12 DI/8 DOТранзисторни75 x 107 x 872221Не
LX3V-1208MR2H12 DI/8 DOСмесени75 x 107 x 872221Не
LX3V-1212MR12 DI/12 DOРелейни136 x 107 x 872021Да
LX3V-1212MT12 DI/12 DOТранзисторни136 x 107 x 872221Да
LX3V-1212MR2H12 DI/12 DOСмесени136 x 107 x 872221Да
LX3V-1212MT4H12 DI/12 DOТранзисторни136 x 107 x 872421Да
LX3V-1412MR14 DI/12 DOРелейни136 x 107 x 872021Да
LX3V-1412MT14 DI/12 DOТранзисторни136 x 107 x 872221Да
LX3V-1412MR2H14 DI/12 DOСмесени136 x 107 x 872221Да
LX3V-1412MT4H14 DI/12 DOТранзисторни136 x 107 x 872421Да
LX3V-1616MR16 DI/16 DOРелейни175 x 107 x 872022Да
LX3V-1616MT16 DI/16 DOТранзисторни175 x 107 x 872222Да
LX3V-1616MR2H16 DI/16 DOСмесени175 x 107 x 872222Да
LX3V-1616MT4H16 DI/16 DOТранзисторни175 x 107 x 872422Да
LX3V-2416MR24 DI/16 DOРелейни175 x 107 x 872022Да
LX3V-2416MT24 DI/16 DOТранзисторни175 x 107 x 872222Да
LX3V-2416MR2H24 DI/16 DOСмесени175 x 107 x 872222Да
LX3V-2416MT4H24 DI/16 DOТранзисторни175 x 107 x 872422Да
LX3V-2424MR24 DI/24 DOРелейни221 x 107 x 872022Да
LX3V-2424MT24 DI/24 DOТранзисторни221 x 107 x 872222Да
LX3V-2424MR2H24 DI/24 DOСмесени221 x 107 x 872222Да
LX3V-2424MT4H24 DI/24 DOТранзисторни221 x 107 x 872422Да
LX3V-3624MR36 DI/24 DOРелейни221 x 107 x 872022Да
LX3V-3624MT36 DI/24 DOТранзисторни221 x 107 x 872222Да
LX3V-3624MR2H36 DI/24 DOСмесени221 x 107 x 872222Да
LX3V-3624MT4H36 DI/24 DOТранзисторни221 x 107 x 872422Да
Каталог LX3VP
Модел I/O Тип изходи Размери (мм) Бързи входове Бързи изходи RS485 BD Board Разшир. модули
LX3VP-1208MR12 DI/8 DOРелейни75 x 107 x 872021Не
LX3VP-1208MT12 DI/8 DOТранзисторни75 x 107 x 872221Не
LX3VP-1212MR12 DI/12 DOРелейни136 x 107 x 872021Да
LX3VP-1212MT12 DI/12 DOТранзисторни136 x 107 x 872221Да
LX3VP-1212MR2H12 DI/12 DOСмесени136 x 107 x 872221Да
LX3VP-1212MT4H12 DI/12 DOТранзисторни136 x 107 x 872421Да
LX3VP-1412MR14 DI/12 DOРелейни136 x 107 x 872021Да
LX3VP-1412MT14 DI/12 DOТранзисторни136 x 107 x 872221Да
LX3VP-1412MR2H14 DI/12 DOСмесени136 x 107 x 872221Да
LX3VP-1412MT4H14 DI/12 DOТранзисторни136 x 107 x 872421Да
LX3VP-1616MR16 DI/16 DOРелейни175 x 107 x 872022Да
LX3VP-1616MT16 DI/16 DOТранзисторни175 x 107 x 872222Да
LX3VP-1616MR2H16 DI/16 DOСмесени175 x 107 x 872222Да
LX3VP-1616MT4H16 DI/16 DOТранзисторни175 x 107 x 872422Да
LX3VP-2416MR24 DI/16 DOРелейни175 x 107 x 872022Да
LX3VP-2416MT24 DI/16 DOТранзисторни175 x 107 x 872222Да
LX3VP-2416MR2H24 DI/16 DOСмесени175 x 107 x 872222Да
LX3VP-2416MT4H24 DI/16 DOТранзисторни175 x 107 x 872422Да
LX3VP-2424MR24 DI/24 DOРелейни221 x 107 x 872022Да
LX3VP-2424MT24 DI/24 DOТранзисторни221 x 107 x 872222Да
LX3VP-2424MR2H24 DI/24 DOСмесени221 x 107 x 872222Да
LX3VP-2424MT4H24 DI/24 DOТранзисторни221 x 107 x 872422Да
LX3VP-3624MR36 DI/24 DOРелейни221 x 107 x 872022Да
LX3VP-3624MT36 DI/24 DOТранзисторни221 x 107 x 872222Да
LX3VP-3624MR2H36 DI/24 DOСмесени221 x 107 x 872222Да
LX3VP-3624MT4H36 DI/24 DOТранзисторни221 x 107 x 872422Да
Каталог LX3VE
Модел I/O Тип изходи Размери (мм) Бързи входове Бързи изходи RS485 BD Board Разшир. модули
LX3VE-1412MT14 DI/12 DOТранзисторни136 x 107 x 872221Да
LX3VE-1412MT4H14 DI/12 DOТранзисторни136 x 107 x 872421Да
LX3VE-1616MT16 DI/16 DOТранзисторни175 x 107 x 872222Да
LX3VE-1616MT4H16 DI/16 DOТранзисторни175 x 107 x 872422Да
LX3VE-2416MT24 DI/16 DOТранзисторни221 x 107 x 872222Да
LX3VE-2416MT4H24 DI/16 DOТранзисторни221 x 107 x 872422Да
LX3VE-2424MT24 DI/24 DOТранзисторни221 x 107 x 872222Да
LX3VE-2424MT4H24 DI/24 DOТранзисторни221 x 107 x 872422Да
LX3VE-3624MT36 DI/24 DOТранзисторни221 x 107 x 872222Да
LX3VE-3624MT4H36 DI/24 DOТранзисторни221 x 107 x 872422Да
Каталог LX3VM
Модел I/O Тип изходи Размери (мм) Бързи входове Бързи изходи RS485 BD Board Разшир. модули
LX3VM-1412MT14 DI/12 DOТранзисторни136 x 107 x 872221Да
LX3VM-1412MT4H14 DI/12 DOТранзисторни136 x 107 x 872421Да
LX3VM-1616MT16 DI/16 DOТранзисторни175 x 107 x 872222Да
LX3VM-1616MT4H16 DI/16 DOТранзисторни175 x 107 x 872422Да
LX3VM-2416MT24 DI/16 DOТранзисторни221 x 107 x 872222Да
LX3VM-2416MT4H24 DI/16 DOТранзисторни221 x 107 x 872422Да
LX3VM-2424MT24 DI/16 DOТранзисторни221 x 107 x 872222Да
LX3VM-2424MT4H24 DI/24 DOТранзисторни221 x 107 x 872422Да
LX3VM-3624MT36 DI/24 DOТранзисторни221 x 107 x 872222Да
LX3VM-3624MT4H36 DI/24 DOТранзисторни221 x 107 x 872422Да
Каталог BD Board
Модел Вид Канали Описание
LX3V-2PT2DA-BD2 температурни входа PT100
2 аналогови изхода
4--
LX3V-2RS485-BD2 RS485 COM порта2--
LX3V-2PT2ADV-BD2 температурни входа PT100
2 аналогови входа (напрежение)
4--
LX3V-2PT2DAV-BD2 температурни входа PT100
2 аналогови изхода (напрежение)
4--
LX3V-2PT-BD2 температурни входа PT1002--
LX3V-2TC2DA-BD2 температурни входа TC
2 аналогови изхода
4--
LX3V-2TC-BD2 температурни входа TC2--
LX3VP-ETH-BDEthernet модул1Поддържа Modbus TCP протокол (максимум до 8 устройства)
LX3V-4ADI-BD4 аналогови входа (ток)4--
LX3V-4ADV-BD4 аналогови входа (напрежение)4--
LX3V-2DAV-BD2 аналогови изхода (напрежение)2--
LX3V-2DAI-BD2 аналогови изхода (ток)2--
LX3V-2ADI-BD2 аналогови входа (ток)2--
LX3V-2ADV-BD2 аналогови входа (напрежение)2--
LX3V-2AD2DA-BD2 аналогови входа (ток)
2 аналогови изхода (ток)
4--
Каталог Модули
Модел Вид Канали Описание
LX3V-4PGB4 бързи изхода (200KHz)4Support trapezoidal acceleration and deceleration, single-speed positioning.
LX3V-4PGA4 бързи изхода (2000KHz)4Support trapezoidal/S-type acceleration and deceleration, dual-speed positioning, interrupt single-speed positioning, variable speed operation.
LX3V-2WT2 теглови входа2--
LX3V-8iTC8 температурни входа TC8--
LX3V-4LTC4 температурни входа TC (изолирани)4--
LX3V-4TC4 температурни входа TC4--
LX3V-4PT4 температурни входа PT1004--
LX3V-4DA4 аналогови изхода4--
LX3V-4AD4 аналогови входа4--
LX3V-1WT1 теглови вход1--
LX3V-8EYT8 дигитални изхода (транзисторни)8--
LX3V-8EYR8 дигитални изхода (релейни)8--
LX3V-16EX16 дигитални входа16--
LX3V-16EYT16 дигитални изхода (транзисторни)16--
LX3V-16EYR16 дигитални изхода (релейни)16--
LX3V-8EX8 дигитални входа8--

Спецификации

General
LX3V LX3VP LX3VE/3VM
Running Mode Round Scan/Interrupt
Programming Instruction List/Ladder
Total Instructions Basic Instructions: 27
Applied Instruction: 136+2
140
Execute Time Basic Instructions: 0.06us
Applied Instruction: 1~10us
System Storage 16k 64k 32k
Download / Monitor Serial Programming Cable/ Mini USB
High Speed Pulse Output Transistor Type: 2 Channels(4 channels optional)
Relay N/A(2 channels optional)
External Interrupt 6 Channels
Timer Interrupt 3 Channels
Holding Addresses Adjustable
Storage FLASH
Filter For all X input terminals
Serial Port COM1:RS422 or RS485
COM2:RS485
Temperature Operating Temperature:0 ~ 55℃
Storage Temperature:0 ~ 70℃
Humidity 35~85%RH (Without condensation)
Shock Resistance JIS C0040 Standard
Noise Immunity Noise Voltage:1000Vp-p Pulse; Width:1us
Frequency:30-100Hz (Noise Simulator)
Output
Item Relay Output Transistor Output
Output Type -- NPN
Input Power Supply DC 24V DC 24V
Output Circuit <AC 250V; DC 30V DC 5~30V
COM Port Current -- <0.1mA(DC 30V)
Insulation Mechanistic Optical Coupling
Leak Current -- 0.1mA/DC 30V
Min.Load -- DC 5V 2mA
Max. resistive load 2A point 8A COM port 0.5A point 0.8A COM port 0.3A HSPO point
Max. inductive load 80VA 12W/DC 24V7.2WHSPO point
Max. load 100W 0.9W/DC 24V
Response Time < 10ms < 0.2ms regular terminals
< 5us pulse outputs
Power Supply
Item LX3V(x) from 0806 to 1412 LX3V(x) from 1616 to 3624
Voltage AC100~240V 50~60Hz
Power Outage Time 10ms
Rush Current <15A 5ms/AC 100V
<30A 5ms/AC 200V
Power Fuse 250V 1A 250V 3.15A
Power Consumption <35w <60w
Power Output DC 24V±10% 850mA DC 24V±10% 700mA